×

IMI barnehage

bilde av vår barnehage

Velkommen til IMI barnehage

IMI barnehage eies og drives av Stiftelsen IMI barnehage, opprettet av Normisjon, og vi har utvidet kristen formålsparagraf. I det daglige betyr det at vi har eget kristent tema gjennom måneden (eks. Moses, Noahs ark, juleevangeliet, påskebudskapet), og har egne kristne samlinger ca. 1 gang i uka. I tillegg deltar vi på julegudstjeneste og påskegudstjeneste.

Vi har sentral beliggenhet med nærhet til flotte friluftsområder. Vi legger vekt på natur- og friluftsliv og er mye ute i all slags vær. Barnehagen har 4 baser: 2 i Bossekop (bak Fagtrykk), 1 på Midtbakken, Komsabasen (ved Komsa skole) og Øytunbasen i Øvre Alta.

Vi er inspirert av Reggio Emilia filosofien og jobber med prosjektarbeid og dokumentasjon. Vi forsøker også å innrede barnehagens rom som en tredje pedagog, i tråd med filosofien.

IMI barnehage ble sertifisert Miljøfyrtårn i 2005. Årlig klima- og miljørapport tilgjengeliggjøres ved forespørsel fra allmennheten, kunder eller leverandører.

Aktive barn, engasjerte voksne

Varsel om endring av foreldrebetaling i barnehage og SFO fra 1. januar 2017

  Til oppslag i barnehage og SFO.       Varsel om endring av foreldrebetaling i barnehage og SFO fra 1. januar 2017.   Rådmannen har lagt frem sitt forslag til Budsjett 2017, og for barnehage og SFO gjelder følgende:   12. Foreldrebetaling i barnehagene fastsettes til statens maksimalsatser.   13...Les mer

Åpningtider

07:30 - 16:30

Vi har åpent hele året
Ta gjerne kontakt med oss på epost

Adresse

Bakkeveien 11
9513 ALTA

Kontakt

Tlf: 94883882
Avdelinger

Lillebasen

9 barn

Mobil: 99023782

 • Annie S. Fredriksen

  Annie S. Fredriksen

  Pedagogisk leder

 • Cecilie Mannsverk

  Cecilie Mannsverk

  Pedagogisk leder

 • Liv Berit Sagen

  Liv Berit Sagen

  Pedagogisk leder

 • Cynthia De Lang

  Cynthia De Lang

  Fagarbeider

 • Karine Hammari Olsen

  Vikar

 • Qamar Khadim

  Annet

Storbasen

20 barn

Mobil: 99023781

 • Eirin Kristoffersen

  Eirin Kristoffersen

  Pedagogisk leder

 • Lena Iren Henriksen

  Lena Iren Henriksen

  Pedagogisk leder

 • Gry Anita Kongshaug

  Gry Anita Kongshaug

  Fagarbeider

 • Hilde Skansen

  Hilde Skansen

  Fagarbeider

 • Alice Bakundukize

  Alice Bakundukize

  Assistent/vikar

Komsabasen

17 barn

Mobil: 46896222

 • Anneliv Karlsen Olafson

  Anneliv Karlsen Olafson

  Pedagogisk leder

 • Carina Elisabeth Hansen

  Carina Elisabeth Hansen

  Pedagogisk leder

 • Jo Anne Gabitanan Gabawa

  Jo Anne Gabitanan Gabawa

  Fagarbeider

 • Vigdis Jakobsen

  Vigdis Jakobsen

  Fagarbeider

 • Ketil Hammari

  Ketil Hammari

  Assistent

Øytunbasen

12 barn

Mobil: 90196053

 • Astrid Kvangarsnes

  Astrid Kvangarsnes

  Pedagogisk leder

 • Åse Digre

  Åse Digre

  Assistent/vikar

 • Mie Fredriksen

  Mie Fredriksen

  Assistent/vikar

 • Lillian Hammari Opgård

  Annet

Andre ansatte

 • Anne-Karin Forsberg

  Anne-Karin Forsberg

  Styrer